Kural olarak, daha ciddi davalar Yüksek Mahkemede ele alınır. Bazen her iki mahkemede de yargı yetkisi vardır. Dava her zaman Bölge Mahkemesinde başlayacaktır. Bölge Savcısı davanızı Yüksek Mahkemeye taşımak isterse, davanızı büyük jürinin önüne getirir ve sizi suçlamak isteyip istemediklerine karar verir.