Hayır. Bir suç işlediğinize veya tutuklu olduğunuza dair makul bir şüphenin olması veya bir polis memurunun aramasına izin vermek için bir araba çekilmeden önce bir envanter araştırması yapılıyor olması gerekir. Arama yasadışıysa, herhangi bir kanıt gizlenebilir. Ancak, yine de başka kanıtlara dayanarak mahkum olabilirsiniz.