Không. Phải có một sự nghi ngờ hợp lý rằng bạn đã phạm tội hoặc bạn đang bị bắt giữ, hoặc việc khám xét kho hàng đang được thực hiện trước khi một chiếc xe được kéo đi để cho phép cảnh sát khám xét. Nếu việc khám xét là bất hợp pháp, mọi bằng chứng có thể bị triệt tiêu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bị kết tội dựa trên các bằng chứng khác.