Một tội nhẹ thường được xử tại Tòa án Quận. Hình phạt tối đa không được vượt quá 2 năm rưỡi trong một ngôi nhà sửa sai. Trọng tội có thể kéo dài hơn 2 năm rưỡi và có thể bị tống vào nhà tù tiểu bang. Ví dụ về các tội nhẹ là: hành hung & ẩu đả, lái xe bằng giấy phép bị treo, oui, xâm phạm, phá rối hòa bình và bộc lộ khiếm nhã. Ví dụ về các trọng tội là: tấn công và dùng vũ khí nguy hiểm, hiếp dâm, cướp và giết người.

» Tìm hiểu thêm về tội nhẹ so với trọng tội