یک جرم معمولاً در دادگاه منطقه رسیدگی می شود. حداکثر مجازات در یک خانه اصلاحی نمی تواند از 2 سال و نیم تجاوز کند. یک جنایت می تواند بیش از 2 سال و نیم طول بکشد و می تواند در زندان ایالتی اجرا شود. نمونه هایی از جنایات عبارتند از: حمله و ضرب و جرح، رانندگی با گواهینامه معلق، oui، تجاوز، برهم زدن آرامش، و قرار گرفتن در معرض ناشایست. نمونه هایی از جنایات عبارتند از: حمله و حمله با سلاح خطرناک، تجاوز جنسی، سرقت، و قتل.

» درباره جنحه در مقابل جنایت بیشتر بدانید