Đôi khi bạn hoặc người thân có thể gặp rắc rối với pháp luật. Bạn không biết phải làm gì. Có lẽ bạn không bị buộc tội mới, nhưng bạn nhận thấy rằng bạn có một lệnh chưa xử từ một vụ án nhiều năm trước. Bạn thậm chí có thể không nhớ vụ việc là gì, hoặc bạn có thể nghĩ rằng nó đã được giải quyết. Có lẽ bạn đã không trả một số tiền phạt chưa trả hoặc phí bồi thường hoặc phí quản chế. Điều duy nhất bạn biết chắc chắn là bạn không thể gia hạn giấy phép của mình hoặc bạn sắp mất các quyền lợi an sinh xã hội của mình. Công việc của bạn là gì? Câu trả lời rất đơn giản: nhờ tư vấn pháp lý.

» Tìm hiểu thêm về Chứng quyền chưa thanh toán