گاهی ممکن است شما یا یکی از عزیزانتان با قانون دچار مشکل شوید. شما نمی دانید چه کاری انجام دهید. شاید شما به جرم جدیدی متهم نشده باشید، اما متوجه می شوید که یک حکم معوق از یک پرونده سال ها پیش دارید. حتی ممکن است به یاد نداشته باشید که این پرونده در مورد چه چیزی بود، یا فکر می کردید که حل شده است. شاید مقداری جریمه معوقه یا استرداد یا هزینه مشروط را پرداخت نکرده باشید. تنها چیزی که مطمئن هستید این است که نمی توانید مجوز خود را تمدید کنید یا در شرف از دست دادن مزایای تامین اجتماعی هستید. چه کار میکنی؟ پاسخ ساده است: مشاوره حقوقی دریافت کنید.

» درباره ضمانت نامه های معوق بیشتر بدانید