Suçlama bir kabahat ise ve tutuklanmadıysanız, katip işitme. Bu fırsat size verilmediği takdirde avukatınız davanın reddini isteyebilir. Bazen, suçlama bir suç olsa bile, yine de size bir duruşma teklif edilecektir.