Nếu cáo buộc là một tội nhẹ và bạn không bị bắt, bạn có quyền Phiên điều trần của Thư ký. Nếu bạn không được trao cơ hội này, luật sư của bạn có thể yêu cầu bác bỏ vụ việc. Đôi khi, bạn vẫn sẽ được đề nghị điều trần mặc dù cáo buộc là trọng tội.