Tùy thuộc vào mức phí, một số câu là bắt buộc (ví dụ: oui thứ 3, lái xe trong khi bằng lái của bạn bị treo vì lỗi và một số cáo buộc súng), nhưng hầu hết là không.

» Tìm hiểu thêm về Luật Hình sự