Nói chung, bạn không nên nhận tội. Trên thực tế, tòa án sẽ tự động tuyên bố bạn không có tội. Ngay cả khi bạn có tội, tòa án có thể bác bỏ vụ kiện để chịu án phí. Công tố viên có thể đề nghị quản chế trước khi xét xử. Ngoài ra, tòa án có thể cung cấp cho bạn CWOF (tiếp tục mà không có kết quả), mà không phải là một bản án. Hãy nhớ rằng, có tội hay không có tội, trách nhiệm thuộc về nhà nước để chứng minh bạn có tội ngoài một sự nghi ngờ hợp lý. Nếu không, bạn sẽ bị coi là không có tội.

» Liên hệ với luật sư tại Văn phòng Luật sư của Elliot Savitz, Scott Bradley & Kenneth Diesenhof để được tư vấn miễn phí.