Không. Nếu bạn đang bị giam giữ và trả lời các câu hỏi của viên chức mà không được đọc các quyền Miranda của bạn hoặc được cho biết bạn có quyền nhờ luật sư hoặc được giữ im lặng, thì bất kỳ tuyên bố buộc tội nào bạn đưa ra có thể bị loại bỏ, điều đó có nghĩa là những tuyên bố đó không thể được sử dụng để chống lại bạn tại phiên tòa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bị kết tội dựa trên các bằng chứng khác.

» Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để xem xét việc vi phạm Quyền Miranda của bạn