What Should I Do if My License is Suspended After a DUI Charge?

What Should I Do if My License is Suspended After a DUI Charge?

Facing a license suspension after a DUI charge can be daunting and disruptive. Losing your driving privileges can impact your daily life, job, and overall freedom. However, there are steps you can take to address the suspension and work toward getting your license reinstated. Here’s what you should do if your license is suspended after a DUI charge in Massachusetts.

1. Understand the Reason for Suspension

First, understand why your license was suspended. In Massachusetts, a DUI (Driving Under the Influence) can lead to license suspension for several reasons, including:

 • Refusal to take a breathalyzer or other chemical test (implied consent law)
 • Failing a breathalyzer test
 • A DUI conviction

Each scenario has different implications and procedures for addressing the suspension.

2. Request a Hearing

You have the right to request a hearing with the Massachusetts Registry of Motor Vehicles (RMV) to contest the suspension. The hearing process depends on the type of suspension:

 • Chemical Test Refusal: You must request a hearing within 15 days of the suspension notice.
 • Chemical Test Failure: A hearing request must be made promptly after receiving the suspension notice.

At the hearing, you can present your case and any evidence that may support the reinstatement of your driving privileges.

3. Hire an Experienced DUI Attorney

Navigating the complexities of DUI laws and license suspension procedures can be challenging. An experienced DUI attorney can:

 • Help you understand your rights and options
 • Represent you at RMV hearings
 • Build a strong defense for your case
 • Negotiate for reduced penalties or alternative sentencing options

The Law Offices of Elliot Savitz & Scott Bradley can provide expert legal assistance. Call us at (781) 974-3429 for a FREE CONFIDENTIAL LEGAL CONSULTATION.

4. Explore Eligibility for a Hardship License

If your license suspension creates significant hardship, such as difficulty getting to work or medical appointments, you may be eligible for a hardship license. This type of license allows limited driving privileges under specific conditions. To qualify, you typically need to:

 • Complete a portion of your suspension period
 • Enroll in an alcohol education program
 • Provide proof of hardship (e.g., employment or medical needs)

Your attorney can help you determine if you qualify and assist with the application process.

5. Complete Required Programs

Massachusetts often requires drivers convicted of DUI to complete alcohol education or treatment programs. These programs are designed to address substance abuse issues and promote safe driving behavior. Completing these programs is usually a prerequisite for license reinstatement.

6. Pay Fines and Fees

License reinstatement often involves paying various fines and fees. Ensure that all financial obligations related to your DUI charge and suspension are met. Keeping track of these payments and retaining receipts is important for your records.

7. Follow All Court and RMV Orders

Compliance with all court and RMV orders is crucial. This includes attending court dates, completing any ordered community service, and adhering to any probation terms. Failure to comply can result in further penalties and delays in reinstating your license.

8. Prepare for the Reinstatement Process

When you have met all the requirements for reinstatement, you must apply to the RMV to get your license back. This process typically involves:

 • Submitting proof of completed programs
 • Paying any remaining fees
 • Providing documentation of your eligibility

Çözüm

A license suspension after a DUI charge in Massachusetts can significantly impact your life, but taking proactive steps can help you regain your driving privileges. Understanding the reason for your suspension, requesting a hearing, hiring an experienced attorney, and following all required steps are crucial to navigating this challenging situation.

For personalized legal advice and representation, contact The Law Offices of Elliot Savitz & Scott Bradley at (781) 974-3429 for a FREE CONFIDENTIAL LEGAL CONSULTATION. We are here to help you through every step of the process and work towards the best possible outcome for your case.

TANITIMLAR

“Sevgili Elliot, Mahkemeye çıkışım sırasında savunmamdaki yardım ve desteğiniz için içten teşekkürlerle dolu kısa bir not. Bu aptalca olayı ve sonuçlarının nihayet sona erdiğini bildiğim için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Tekrar çok teşekkür ederim.”
"Sana tekrar teşekkür etmek istedim. Deneme süremin sonuna geldim. Sensiz yapamazdım. Sen çok büyük bir destektin. Yaptığın her şeyi takdir ettiğimi bilmeni istiyorum.”
“En samimi rehberliğinize ve desteğinize ne kadar minnettar olduğumu size anlatamam. Bu, oğlumuzla birlikte geçirdiğimiz en zor yıllardan biriydi. Bundan daha olumlu bir sonuç bekleyemezdik.”
"Sana gerçekten çok teşekkür etmek istedim. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Mahkemenin gerektirdiği her şeyi yerine getirmek için her zaman oradaydınız.”
“Elliot'un oğlumuzun davasını nasıl ele aldığına kesinlikle şaşırdık ve çok minnettardık ve onu hukuk konseyine ihtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye ediyoruz!”
“Burada oturmuş, ne kadar olağanüstü bir zafer elde ettiğinizi düşünüyorum. Size bunun olağanüstü bir zafer olduğunu bildirmek zorundaydım. Aferin."
"Sevgili Elliot, İnsanlar hayatlarındaki 'talihe' karşı bağışık değildir. İşin güzel yanı, onları kurtaracak birinin olması. Sen benim kaderimi kurtaran kişisin. 'dürüstlüğü ve adaleti' temsil ediyorsunuz. Sen dünyadaki en iyi avukatsın."
"Sevgili Bay Savitz, tüm sıkı çalışmanız ve davamdaki ısrarınız için çok teşekkür ederim. Bu konuda benimle ilgilenirken gösterdiğiniz hassasiyeti gerçekten takdir ediyorum. Davamın sonucu konusunda kendimi iyi hissediyorum ve sorunu çabucak çözdüğünüz için size minnettarım.”
"Beni mahkemede temsil ettiğiniz için teşekkür ederim. Her şey daha iyisi için çalıştı. Tüm AA toplantılarıma katılarak, Katolik Yardım Kuruluşlarına danışmanlık yaptım ve şartlı tahliye memurumla görüştüm. Mahkemeye çıktığım günden beri içki içmedim ve evde her şey harika.”

BİZE ULAŞIN

CEZAİ MASRAFLAR

EK HUKUK HİZMETLERİ

İLK DANIŞMANIZ İÇİN HİÇBİR ÜCRET YOKTUR.
Telefon etmek (781) 974-3429 & Kazanan Bir Strateji Geliştirmek İçin İlk Adımı Atın.

Suç Savunma Avukatı

Suç duyurusunda bulunuyorsanız, Elliot Savitz & Scott Bradley Hukuk Bürolarını şu adresten arayın: (781) 974-3429.

7/24 hizmetinizdeyiz ve en iyi hareket tarzınızı hızlı bir şekilde belirlemek için cezai suçlamalarınızı telefon üzerinden değerlendirebiliriz. Ardından, suçlamalarınıza karşı birlikte mücadele ederken hukuk büromuz sizi mahkemede temsil edecektir.

AVUKAT MÜŞTERİ AYRICALIĞI görüşmenizi korur, böylece Avukatlara karşı açık ve dürüst olabilirsiniz Savitz Bradley ücret veya masraflar ne olursa olsun. Haklarınızı korumaya gerçekten kararlıyız ve her zaman sizin çıkarınız doğrultusunda hareket edeceğiz.