ممکن است به خرید رفته باشید و یک چک شخصی برای کالا نوشته باشید. شما نمی دانستید که وجوه کافی در حساب خود ندارید. شاید چکی را واریز کرده باشید که برگشت خورده است یا هزینه خدمات شما را منفی کرده است، یا شاید فکر می کردید که می توانید به موقع آن را پوشش دهید، اما یک وضعیت اضطراری پیش آمد. اکنون فروشگاه تهدید می کند که شما را به دلیل سرقت از طریق چک به دادگاه می کشاند که این یک جرم کیفری است. اگر در این موقعیت قرار گرفتید، معطل نکنید. فورا مشاوره حقوقی دریافت کنید هر چه بیشتر آن را ترک کنید، بدتر می شود.

» درباره Larceny بیشتر بدانید