از حقوق خود در برابر تعقیب خشونت خانگی محافظت کنید

2024-06-10T21:48:23+00:00

با اتهامات خشونت خانگی در ماساچوست مواجه هستید؟ حقوق و دفاع خود را درک کنید. برای اخذ نمایندگی قانونی با دفاتر حقوقی الیوت ساویتز و اسکات بردلی تماس بگیرید. ما برای حقوق شما مبارزه خواهیم کرد و دفاع قوی مورد نیاز شما را ارائه خواهیم کرد. همین حالا با ما تماس بگیرید تا از آینده خود محافظت کنید.